VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P15)

By
Hầu hết các hoạt động phi nông nghiệp như đan lát, buôn bán nhỏ, chê biến nông sản... thường có thu nhập thấp và không ổn định. Phần lớn những hoạt động này được phụ nữ chấp nhận vì không có cơ hội tìm những việc làm có giá trị ngày công cao hơn.
Công việc nội trợ dù quan trọng đối với mọi thành viên của gia đình và tổn nhiều thời gian, sức lực nhưng lại không được quan niệm và công nhận như là việc làm có công. Theo thói quen và quan niệm cô hữu nên công việc nội trợ thường bị coi là " việc vặt " , " việc không đáng kể ”, thậm chí không phải là một công việc thực sự.
Tính chất những công việc kể trên cho thấy phụ nữ nông thôn bị quá tải bởi những công việc có năng suất và thu nhập thấp. Đồng thời, họ hiện có quá ít cơ hội để lựa chọn việc làm, đặc biệt đối với những công việc mang lại thu nhập cao. Điều này cũng chứng tỏ có sự khác biệt lớn giữa phụ nữ và nam giới vể nhu cầu và khả năng tìm kiếm việc làm. Do thời gian lao động kéo dài, phụ nữ có ít điều kiện nắm bắt các cơ hội mới về việc làm. Trách nhiệm gia đình khiến phụ nữ ít có khả nắng tìm và duy trì được việc làm ổn định, có thu nhập cao
Tóm lại, những đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp đang tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tính chủ động, tích cực trong hoạt động kinh tế. Song cơ hội việc làm, nội dung và tính chất lao động của phụ nữ nông thôn chưa được cải thiện bao nhiêu.
2.2. Thu nhẫp và giá tri công lao đông của phụ nữ nông thôn - Xu hưởng phân hoá thu nhập giữa các nhóm phụ nữ
Trước hết cần ghi nhận rằng nhờ tính tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế hộ mà thu nhập của phụ nữ và gia đình họ được nâng lên một cách rõ rệt. Trong hầu hết các cuộc điều tra của chúng tôi ở nông thôn thường có tới 70% số phụ nữ được hỏi cho rằng thu nhập của họ và gia đình trong mấy năm gần đây đã khá hơn so với trước. Những phụ nữ có nghề phụ ổn định, hay buôn bán hoặc làm dịch vụ thường xuyên thì mức thu nhập của họ là khá cao, vượt trội so với nữ lao động thuần nông. Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể thì thu nhập của lao động nữ ở nông thôn hiện nay là thấp so với thu nhập của lao động nam và thấp hơn mặt bằng thu nhập của xã hội. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại:

1 phút dành cho quảng cáo