GIỚI - PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN (P13)

By
Mặc dù đã bắt đầu đề cập đến vai trò của phụ nữ một cách đầy đủ hơn, song một cách tiếp cận toàn diện về vai trò của phụ nữ vẫn chưa xuất hiện. Điều trước tiên là khi tìm hiểu về mốì liên hệ giữa phụ nữ và phát triển kinh tế, vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất và những đóng góp của họ cho nền kỉnh tế quốc dân không được đặt ra để xem xét trực tiếp. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu và làm chính 'sách chủ yếu bàn về vai trò của phụ nữ trong gia đình như là người sinh đẻ (liên quan đến vấn đề dân sổ) và như là người nuôi dưỡng (liên quan đến vấn đề lương thực). Tất nhiên, xuất phát từ vai trò sinh sản và nuôi dưỡng để suy ra những tác động qua lại giữa các vấn đề của phụ nữ với phát triển cũng là một cách tiếp cận song nếu chỉ dừng lại ở đây thì rõ ràng chưa phải là cách tiếp cận trực tiếp và toàn diện.
Vì sao các nhà nghiên cứu lại chọn hướng tiếp cận này? Có thể nói, cho đến đầu những năm 70, các nhà làm chính sách và nghiên cứu đã không thấy hết và vì thế không công nhận đầy đủ vai trò kinh tế to lớn của phụ nữ. Chính vì thế nên Ester Boserup, nhà kinh tế người Đan mạch, với cuốn "Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế’ (1970)^ ) , đã được coi là người đầu tiên đặt lại vấn đề về cách nhìn nhận đối với vai trò của phụ nữ. Viết về phụ nữ nông dân vùng Tây Sahara, châu Phi, Boserup chứng minh rằng 1. phụ nữ ở đây vốn là người chịu trách nhiệm đầu tiên về sản xuất lương thực; 2. các chính sách thực dân và thực dân mối ở đất nước này, thông qua các biện pháp tăng năng suất trong nông nghiệp và quan niệm kiểu phương Tây về những loại việc"phù hợp" với phụ nữ đã dặt người đàn ông vào vị trí độc quyền về kỹ thuật mới và sản xuất hàng hoá. Bắt đầu từ đây, nông thôn châu Phi tách thành hai bộ phận, đàn ông gắn với sản xuất hiện đại, mang tính hàng hoá, còn đàn bà - sản xuất truyền thông. Nếu nhìn lại thời kỳ sản xuất tự cấp tự túc trước đó, thì phụ nữ ngày nay thua kém hơn so với nam giới cả về thu nhập, địa vị và quyền lực. Điều quan trọng hơn là cũng chính vì vậy mà những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp trở nên không thấy được.

(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p14.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tim hieu ve phu nu, vai trò của người phụ nữ

1 phút dành cho quảng cáo