VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P22)

By
Biểu đồ 3.2 : Tỷ lệ lao động nữ trong khu vực nhà nước 1955 - 1992 (%)


VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P22)

Nguồn : Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phụ lục Báo cáo tại Đại hội phụ nữ lần thứ V, tr.75; Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 1993.
Những năm gần đây, cùng với việc giảm biên chế và cơ cấu lại khu vực kinh tế Nhà nước, nhiều ngành thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội đã giảm đáng kể số lượng lao động. Trong quá trình này, tỷ lệ lao động nữ giảm sút nhanh, từ chỗ chiếm khoảng 50% tổng số lao động trong một số ngành, nay chỉ còn dưới 30%. Một số ngành khác mặc dù còn duy trì tỷ lệ lao động nữ tương đối cao song nhìn chung đang trên đà giảm sút ( Biểu đồ 3.3 ).
Một trong những vấn đề đặt ra ở đây là vì sao nữ cán bộ, công nhân viên lại ra kh ở i khu vực nhà nước nhiều hơn và nhanh hơn so với các đồng nghiệp nam của họ? Có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng vì lao động nữ được huy động ồ ạt trong những năm 60, 70 lại chưa coi trọng chất lượng nên đến nay không còn phù hợp. Nhưng nếu điều này đúng thì cần thấy rằng nó không chỉ đúng riêng đối với lao động nữ. Bước vào giai đoạn đổi mới, trước yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá, sự bất cập về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng lực quản lý, V.V.. của lực lượng lao động nước ta đang là vấn đề lớn không riêng đối với phụ nữ mà ngay cả với nam giới.
Có ý kiến đưa ra quy luật cung cầu về lao động để giải thích hiện tượng nói trên. Song cần lưu ý là thị trường lao động cũng như bản thân quan niệm coi lao động là hàng hoá cũng chỉ mới xuất hiện trong mấy năm gần đây. Do vậy hiện tượng vừa thừa vừa thiếu lao động và tình trạng khó khăn về việc làm đối với lao động nữ chỉ cổ thể được giải thích bằng những thay đổi trong quá trình chuyển đổi cơ cấu và cơ chế kinh tế.
Cũng có thể ý kiến cho rằng do trình độ thấp và sức khoẻ yếu hơn, phụ nữ khố có thể cạnh tranh được với nam giới và vì thế, việc họ ra khỏi biên chế nhiều hơn là điều khó tránh khỏi. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_96.html

1 phút dành cho quảng cáo