GIỚI - PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN (P10)

By
Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam những năm gần đây đã triển khai nghiên cứu, tham gia soạn thảo và đề xuất một sô' chính sách, luật pháp quan trọng như chương Lao động nữ của Bộ luật lao động, Một số chế định trong Bộ luật Dân sự, Nghị quyết 04 Bộ Chính trị năm 1993 về công tác cán bộ nữ, Quyết định 163/HĐBT năm 1988 của Hội đồng bộ trưởng, nay là Chính phủ về trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.
Ngoài ra còn phải kể đến một số nhóm nghiên cứu và giảng dạy về phụ nữ đang được hình thành ở một số cơ sở nghiên cứu và giảng dạy khác. Ví dụ Tổ công tác vể Phụ nữ học, Đại học Tổng hợp, thành phố Hồ chí Minh; Tổ Phân tích về Giới do tiến sĩ Nguyễn Thị khoa phiỊ trách thuộc Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Nhóm Nghiên cứu về Công tác Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số đề tài, chương trình nghiên cứu.về phụ nữ đang được xây dựng ở Đại học Nông lâm, Đại học Thuỷ sản, thành phố Hồ Chí Minh, đại học'Kinh tế Quốc dân, Hà Nội V.V..
Điều quan trọng là mặc dù hình thức tổ chức và mốì quan tâm cụ thể có khác nhau song các trung tấm và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trên đều có cơ sở vững chắc để phối hợp nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực nghiên cứu phụ nữ.
Không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về phụ nữ, nghiên cứu phụ nữ đã và đang thu hút ngày càng đông đảo các nhà khoa học, cán bộ quản lý; cán bộ chỉ đạo phong trào tham gia. Lực lượng nghiên cứu đông đảo gồm cả phụ nữ và nam giới này đang quan tâm tới nhiều lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu phụ nữ, ví dụ như phụ nữ và gia đình, phụ nữ và lao động, phụ nữ và văn hoá, V.V.. Các kêt quả nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học về phụ nữ - tạp chí chuyên ngành duy nhất hiện nay do Giáo sư Lê Thi làm tổng biên tập cho thấy rõ sự phong phú và đa dạng không chỉ trong đề tài mà cả trong cách đặt vấn đề và phương pháp tiếp cận nghiên cứu về phụ nữ.
Ví dụ, dưới chuyên đề ” Phụ nữ và lao động ”, chỉ tính trong 5 năm, từ 1990 đến 1994, đã có 60 bài nghiên cứu, thông tin của gần 40 tác giả thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau ở trong và ngoài nước. Các bài nghiên cứu trong chương mục này đã nhìn nhận và phân tích các vấn đề liên quan đến phụ nữ về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động...trong .nền kinh tế chuyển đổi ở thành thị và nông thôn từ nhiều góc độ như xã hội học, kinh tế học, giới, V.V.. Sự phong phú và đa dạng này có thể coi là một trong những mặt mạnh của nghiên cứu phụ nữ ở Việt Nam.
Cũng có thể coi sự phong phú này như những nỗ lực của đội ngũ các nhà nghiên cứu hướng tới các vấn đề nghiên cứu phụ nữ đa dạng đang đặt ra từ thực tiễn.

(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p11.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: người phụ nữ, vai tro cua nguoi phu nu

1 phút dành cho quảng cáo