VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỬA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P11)

By
Có thể do chiến tranh và những biến động xã hội mà thực tế lâu nay là lao động nữ ở nông thôn luôn đông hơn lao động nam. Mấy năm gần đây lao động nữ lại tăng lên một cách đáng kể, cả về số lượng tuyệt đối cũng như tương đối. Nêu chỉ tínhsốlao động nữ trong sản xuất nông nghiệp thì năm 1989 nước ta có 11,1 triệu người, trong khisốlao động nam là 9,9 triệu. Đến năm 1992 số lao động nữ đã tăng lên 12,4 triệu người, thì lao động nam tăng lên 10,9 triệu. Nêu so sánh với tổng số lao động nữ trong nền kinh tế quốc dân thì vào năm 1989 lao động nữ trong sản xuất nông nghiệp chiếm 75,6%. Đến năm 1992 tỷ lệ này đã tăng lên là 79,9%, trong khi đó tỷ lệ lao động nam không thay đổi bao nhiêu (Tổng cục thông kê, 1994).
Hiện tượng tăng tương đối của lao động nữ nông thôn những năm gần đây trước hết là kết quả của sự gia tăng tự nhiên số người trong độ tuổi lao động. Hiện nay hàng năm ở nông thôn nước ta có thêm khoảng 80-90 vạn người bước vào tuổi lao động, trong đó phụ nữ chiếm 53%*.
Nguyên nhân thứ hai là việc tổ chức xắp xếp lái- khu vực kinh tế quốc doanh. Từ 1991 đến nay, có khoảng 70% số lao động dôi dư từ khu vực nhà nước quay về với nông thôn và nông nghiệp. Trong đó phụ nữ chiếm số đông do cơ hội tìm việc làm của họ ở thành thị thấp hơn nam giới.
Lý do thứ ba, do sự tan rã của thị trường Đông âu vào đầu những năm 90 nên hàng loạt hợp tác xã thủ công sản xuất hàng xuất khẩu ở nông thôn bị giải thể. Ngoài ra, trong cơ chế thị trường, do sức cạnh tranh yếu nên nhiều hợp tác xã thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn cũng lâm vào tình trạng tan rã. Kết quả là công nhân, chủ yếu là nữ công nhân thuộc các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp phải trở về với nghề nông.
Bên cạnh đó, dòng người từ nông thôn ra thành phô" làm việc thòi vụ phần đông là nam giới. Phụ nữ, nhất là những người đã có gia đình thường ố lại nông thôn thay chồng con làm các khâu sản xuất nông nghiệp và quản lý gia đình.
Tất cả những yếu tố trên dẫn đến tình trạng là lao động nông nghiệp tăng nhanh và tỷ lệ nữ có xu hướng gia tăng trong cơ cấu lao động nông nghiệp. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_82.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tim hieu ve phu nu, vai trò của người phụ nữ

1 phút dành cho quảng cáo