GIỚI - PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN (P3)

By
- Khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, các chính sách đã có một cách nhìn nhận tương đôi toàn diện về các vai trò khác nhau mà người phụ nữ gánh vác trong gia đình và ngoài xã hội. Nhận thức này được quán triệt rõ nhất vào những thời kỳ toàn dân tộc tập trung sức người sức của cho các cuộc chiên tranh cứu nước. Các phong trào thi đua " hai tốt", " ba đảm đang", đã động viên phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, hăng hái thi đua lao động sản xuất.
Hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo rộng khắp ở thành thị và nông thôn đã không chỉ giúp các bà mẹ tham gia lao động khi có con nhỏ mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của xã hội đối với công việc vốn được coi là của riêng phụ nữ.
-    Nhờ quán triệt và kiên trì quan điểm giải phóng phụ nữ mà Đảng đã động viên được phong trào rộng lớn, sôi nổi của phụ nữ tham gia vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhò đó đã làm thay đổi về cơ bản tư tưởng

coi thường phụ nữ ở cán bộ, đảng viên, góp phần to lớn vào việc tạo dựng chuẩn mực giá trị và cách nhìn nhận mới về người phụ nữ trong xã hội. Phong trào phụ nữ vì vậy luôn thu hút được sự ủng hộ của các tầng lớp tiến bộ trong xã hội.
-  Phong trào giải phóng phụ nữ đã thu hút được sự đồng tình, ủng hộ và đóng góp cụ thể của nam giới. Với nhận thức mới và bằng những hành động thiết thực, íiam giới đã và đang là một lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ. Hơn thế, không ít nam giới, ở các vị trí khác nhau, đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp tạo dựng và phát huy bình đẳng giới ở nước ta.
- Vai trò và địa vị xã hội của phụ nữ Việt Nam được nâng cao qua từng giai đoạn phát triển. Điều này chứng tỏ rằng một trình độ mới vể tiến bộ xã hội, thể hiện ở quan hệ nam nữ bình đẳng có thể được tạo lập ngay trong điều kiện kinh tế còn kém phát triển. Đó là nhờ những nhận thức và quan điểm đúng đắn về vị trí, vai trò và ý nghĩa của những công việc mà người phụ nữ thực hiện đốì với xã hội và gia đình cũng như nhờ sự giác ngộ của phụ nữ về năng lực của chính giới mình.
(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p4.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tim hieu ve phu nu, vai trò của người phụ nữ

1 phút dành cho quảng cáo