VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P26)

By
Kinh tế hộ gia đình có thuận lợi cơ bản là tổ chức linh hoạt, quy mô nhỏ, trung bình có 4 hoặc 5 lao động, vốn ít, phù hợp với nhiều đốì tượng, kết hợp được sức lao động và kinh nghiệm của các thành viên trong gia đình. Mặc dù vậy, việc tham gia vào kinh tế hộ của lao động nữ cũng cho thấy hàng loạt vấn đề cần quan tâm.
Hoạt động kinh tế hộ thường bấp bênh, không ổn định nhất là đối với những hộ sản xuất nhỏ. Một số lượng lớn phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này chủ yếu làm các công việc may cắt, thêu dệt, chế biến nông sản, hương liệu, gia công hàng tiêu dùng, xuất khẩu v.v... Đây là những công, việc mang tính thị trường, mùa vụ rõ rệt.
Thời gian làm việc thất thường, nhiều khi người lao động phải làm việc tới 13 - 14 tiếng trong ngày, gây ảnh hưởng tối đời sông và sinh hoạt gia đình . Thời gian dành cho con cái hầu như không có.
Lao động nữ làm kinh tế hộ nhìn chung thiếu kinh nghiệm tổ chức và quản lý sản xuất, kinh doanh, ở đây cần nói thêm là chưa có môt tổ chức hay cơ quan nhà nước nào thi hiện việc giới thiệu, trang bị kiến thức về hoạt động kinh tế hộ cho cán bộ, nhân viện của mình trước khi cho họ về nghỉ.
Hoạt động kinh tế hộ nhìn chung còn thiếu được sự hỗ trợ về vốn của các tổ chức tín dụng. Khác với ở nông thôn, kinh tế hộ ở thành phố không được sự quan tâm của nhà nước thể hiện qua các chính sách cụ thể về vốn, tiếp thị... Trên nhiều khía cạnh, kinh tế hộ ở thanh phô" và phụ nữ làm kinh tế tư nhân chưa được các cơ quan chức nàng ủng hộ thực sự và tạo điểu kiện thuận lợi để mở rộng các hoạt động của mình.
Khu vực chính thức thường bao gồm các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp này đã tỏ rõ khả năng của mình trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ ở thành thị. Bình quân một doanh nghiệp tư nhân ở thành thị cần 14 lao động trong số đó 12 lao động thường huy động từ ngoài gia đình (Vũ Tuấn Anh,1995)( ) . Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh này thu hút những người trước đây đã từng làm việc trong khu vực nhà nước và các hợp tác xã thủ công nghiệp, số này chiếm 22% số lao động nữ được hỏi, qua kết quả điều tra mẫu các doanh nghiệp tư nhân ở Hà nội, năm 1993. Nhưng đông nhất là những người mới bước vào tuổi lao động và những người chưa có nghề nghiệp, số này chiếm 68% số lao động nữ được hỏi, cũng qua điều tra mẫu nói trên. (nối tiếp phần sau……….)


Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_56.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: người phụ nữ, vai tro cua nguoi phu nu

1 phút dành cho quảng cáo